پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن

پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن

پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن

تعداد اسلاید : 81 اسلاید

فصل ششمحسابداری مواد و بهای تمام شده آن هدف کلی فصل:آشنایی با روند کنترل ورود (خرید )و خروج (مصرف) مواد و چگونگی تاثیر آن بر بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی گفتار 1:خرید مواد هدف:انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید:1- سه نوع فرم مربوط به نگهداری اطلاعات سفارش و خرید موادرا مشخص کنید.
2-اطلاعاتی را که در هر یک از فرم های مربوط به سفارشو خرید مواد ثبت شده است،مشخص کنید حسابداری مواد برای موسسات تولیدی معموالا" با دو فعالیت اصلی ارتباط می یابد:خرید مواد و وصرف آن در جریان تولید.معمولا" خرید مواد در موسسات تولیدی از طریق واحدی تحت عنوان «کار پردازی»،«تدارکات»،«واحدخرید»
یا نامهای مشابه انجام می سود . در صورتی که چنین واحدی هم وجود نداسته باشد در اکثر موارد فرد خاصی مسولیت خرید مواد را به عهده می گیرد . واحد خرید عهده دار سفارش مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید است. فرم درخواست خرید: این فرم یک سند مکتوب است که معمولا" افراد درگیردر خط تولید و نیازهای آن یا مسئولین انبار شرکت به کمک این فرم نیاز به تامیین مواد اولیه را به اطلاع واحد خرید و سفارشات می رسانند . مثلا" فرض کنید در اول خرداد ماه ،مسول انبار مواد به دلیل نیاز خط تولید و کمبود ماده الف سفارش برای خرید 45 واحد از این ماده با شماره شناسایی (یا کد) 42-11 صادر می کند در شرایطی که نوع خاصی از مواد اولیه با قیمتهای نسبتا" ثابت و از منابع معیین خریداری می شود می توان از سفارش دهنده انتظار داشت که اطلاعاتی در مورد بهای هر واحد از مواد درخواستی را نیز در فرم درج نماید اما در اغلب موارد این کار انجام نمی شود و ضرورتی ندارد که مثلا" کارکنان خط تولید یا انبار از بهای تمام شده هر واحد مواد(یا به تعبیری قیمت آن)آگاه باشند. در صورتی که مواد مورد سفارش باید ظرف مدت معینی حتما" به انبار شرکت برسد ،لازم است اطلاعاتی را در مورد مهلت تهیه مواد نیز به واحد خرید داده شود و برای این کار در فرم سفارش مواد باید جای خاصی در نظر گرفته شود. واحد متقاضی مواد یا مسئول انبار شرکت پس از پر کردن فرم درخواست خرید مواد آنرا برای واحد خرید یا تدارکات ارسال می کند.
اگر چه فرم درخواست مواد ممکن است در شرکت های مختلف به اشکال متفاوتی چاپشود اما در هر حال حاوی پاره ای اطلاعات به شرح زیر است:
شماره سریال چاپ شده از قبیل:برگه در خواست خرید غالبا" دارای شماره مسلسل از پیش چاپ شده هستند . این کار کنترل و پی گیری درخواست ها را تسهیل می کند . نام واحد یا فرد درخواست کننده مواد
مقدار مورد درخواست
مشخصات کالای مورد سفارش (و در صورت امکان کد محصول)
در صورت لزوم و امکان ستونهای برای بهای هر واحد و جمع بهای مواد مورد درخواست که در برخی موارد توسط واحد خرید یا تدارکات ،ارقام مربوطه در این ستونها درج می شود. معمولا" این فرم در دو نسخه تهیه می شود که نسخهع اول آن برای واحد خرید مواد یا تدارکات ارسال می شود و کپی آن نزد واحد یا فرد درخواست کننده جهت پی گیری های بعدی باقی می ماند. فرم سفارش مواد در صورتی که فرم درخواست خرید مواد از طرف متقاضی تکیل و به واحد تدارکات یا خرید ارسال شود ،این واحد با تکمیل فرم دیگری فرایند سفارش مواد مورد نیاز را آغاز می کند .
برگه یا فرم سفارش موا

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

پاورپوینت حسابداری صنعتی 2

تعداد اسلاید : 27 اسلاید

مفاهيم حسابداري صنعتي مقدمه : حتماً تاكنون بارهاو بارها با اين واژه برخورد داشته ايد . به راستي حسابداري بهاي تمام شده چيست ؟ چرا مديران مالي سازمانها همواره سعي دارند تا خود را به مرحله اي برسانند كه بتوانند از اين شاخه از فن حسابداري استفاده نمايند ؟ آيا اين درست است كه بعضي ميگويند به واقع نميتوان حسابداري بهاي تمام شده را به صورت كامل در شركتهاي ايراني پياده سازي نمود ؟ اينها سئوالاتي بودند كه براي خود من نيز در زمان دانشجوئي وجود داشتند و حتي بعضي جزئيات هم اكنون هم برايم بي پاسخ مانده اند .اكثر كارشناسان مالي ، حسابداري صنعتي را آنچنان كه بايد نمي شناسند و در مراكز آموزشي نيز دروس مربوط به آن ، علاوه بر آنكه تنها به صورت تئوري ارائه ميگردد ، آنقدر حجيم و ثقيل مينمايد كه اكثر دانشجويان تنها به منظور كسب امتياز قبولي دروس مربوط به اين واحد را فرا ميگيرند ، بطوريكه پس از گذشت چندماه از مطالعه اين دروس از جوابگوئي به ساده ترين مسائل حسابداري صنعتي نيز عاجزند. به راستي چرا ؟ آيا حسابداري بهاي تمام شده واقعاً اينقدر پيچيده و دور از
ذهن است كه هركسي توانائي انجام آن را نداشته باشد و يا اينكه آنرا بيش
از آنچه كه هست سنگين ، حجيم و تخصصي نشان داده اند ؟
اينها همه سئوالاتي است كه هركس ممكن است بنا به سليقه ، دانش و هنر خود پاسخ متفاوتي به آن بدهد . ولي من اميدوارم شما خواننده گرامي بتوانيد پس از مطالعه آنچه كه سعي ميشود در ادامه جهت معرفي اين شاخه از فن حسابداري به صورت بسيار ساده بيان گردد ، پاسخي درخور براي سئوالات فوق كه لااقل خودتان را راضي كند ، داشته باشيد .

منظور از حسابداري صنعتي چيست؟
حسابداري صنعتي شاخه اي از هنر و فن حسابداري است كه وظيفه جمع آوري اطلاعات مربوط به عوامل هزينه و محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و با تجزيه و تحليل و بررسي گزارشها و راههاي توليد ، روشهاي كاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات را ارائه مي نمايد .
اهميت حسابداري صنعتي :
حسابداري صنعتي كه گاهي اوقات به حسابداري مديريت نيز مشهور است بايد به عنوان يك بازوي قوي در اختيار مديريت در ارتباط با برنامه ريزي و كنترل فعاليتها تلقي گردد. در حقيقت حسابداري صنعتي مدير را با ابزار حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي ، كنترل و ارزيابي عملياتي مجهز ميكند .
مديريت با استفاده از حسابداري صنعتي ، بهاي تمام شده توليدات را محاسبه ميكند و كنترل خود را برروي هزينه هاي مواد ، دستمزد و ساير هزينه هاي توليد اعمال ميكند . مديران اگر گزارشات دقيق و صحيحي از عوامل هزينه نداشته باشند در تصميم گيري خود در راستاي افزايش بهره وري و توليد يا ديگر تصميم گيريهاي اساسي خود با مشكل مواجه خواهند شد . كاربرد و وظايف حسابداري صنعتي :
گاهي تصور ميشود كاربرد حسابداري صنعتي و بهاي تمام شده تنها محدود به كارخانجات و صنايع توليدي بزرگ مي باشد. هرچند شايد شاخص ترين كاربرد آن در اين جهت باشد ، ولي ساير مؤسسات نيز از اين حسابداري بهره برده و از روشهاي حسابداري بهاي تمام شده در شركتهاي بيمه ، بانكها ، شركتهاي حمل و نقل و هواپيمائي ، دانشگاهها و بيمارستانها در جهت كارائي و كسب سود بيشتر استفاده ميگردد . براي

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

تعداد اسلاید : 24 اسلاید

بسم الله الرحمن الرحيم حسابداری صنعتی 1 فصل سوم سربار پیش بینی شده ، جذب شده و واقعی فهرست سربار پیش بینی شده
مبانی جذب هزینه های سربارساخت
سطوح فعالیت
محاسبه نرخ جذب سربار
سربار جذب شده
سربار واقعی سربار پیش بینی شده اطلاعات واقعی سربار نظیر هزینه های آب و برق مصرفی ،... و یا سرباری که از دوایر دیگر تخصیص می یابد ، معمولاً با تأخیر در دسترس قرار می گیرد. همچنین برخی از هزینه های سربار مانند هزینه تعمیر ماشین آلات ممکن است در یک مقطع زمانی خاص از یک دوره مالی اتفاق بیفتد که در صورت استفاده از سربار واقعی ، بهای تمام شده محصول در آن مقطع زمانی خاص افزایش خواهد یافت ، در نتیجه بهای تمام شده کالای ساخته شده کالای ساخته شده در مقاطع زمانی مختلف ، متفاوت خواهد بود . بدین لحاظ برای منظور نمودن هزینه های سربار ساخت به حساب کالای در جریان ساخت ، تنها راه ممکن که بتواند در اسرع وقت نیازهای مدیریت را برآورده ساخته و نوسانات غیر منطقی و غیر قابل کنترل را متعادل سازد، استفاده از نرخ از پیش تعیین شده سربار(نرخ جذب سربار) می باشد. نرخ جذب سربار هم در سیستم هزینه یابی سفارش کار و هم در سیستم هزینه یابی مرحله ای مورد استفاده قرار می گیرد. این نرخ حاصل تقسیم هزینه های سربار ساخت برآوردی(سربار پیش بینی شده) در یک دوره معیّن بر مبنای جذب سربار برای همان دوره می باشد. مبانی جذب هزینه های سربار ساخت مناسبی برای جذب سربار خواهد بود.
در محاسبه نرخ جذب سربار ، انتخاب مبنای جذب سربار از اهمیت زیادی برخوردار است و باید یک ارتبات منطقی (رابطه علت و معلولی) بین مبنای جذب سربار و هزینه های سربار وجود داشته باشد . به عنوان مثال، در صنایع کاربَر که هزینه سربار ساخت تحت تأثیر نیروی انسانی است، هزینه دستمزد مستقیم و ساعات کار مستقیم مبنای مناسبی برای جذب سربار خواهد بود، اما در صنایع سرمایه بَر که هزینه سربار ساخت وابستگی زیادی به کارکرد ماشین آلات دارد، مناسبترین مبنا برای جذب سربار ، ساعت کار ماشین آلات خوهد بود و چنانچه اقلام هزینه سربار به مواد مصرفی وابستگی داشته باشد، هزینه مواد مستقیم مبنای به طورکلی مبانی جذب سربار عبارتند از:
تعداد تولید- نرخ جذب سربار بر مبنای تعداد تولید، ساده ترین روش جذب هزینه های سربار بوده و به شرح زیر محاسبه می شود :

برآورد هزینه های سربار ساخت = نرخ جذب سربار بر مبنای تعداد تولید
برآورد تعداد تولید
جذب هزینه های سربار بر مبنای تعداد تولید، تنها در شرایطی مطلوب است که شرکت ، تولید کننده یک نوع محصول باشد، چرا که کلیه هزینه ها به یک محصول تخصیص می یابد.
هزینه مواد مستقیم- این مبنا زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که رابطه ای من

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

پاورپوینت حسابداری صنعتی 1

پاورپوینت حسابداری صنعتی  1

تعداد اسلاید : 115 اسلاید

حسابداری صنعتی 1رشته حسابداری 4 واحد درسی

نام منبع درسی و مولف:
حسابداری صنعتی 1، دکتر محمد عرب مازار یزدی
انتشارات دانشگاه پیام نور

نام تهیه کننده اسلاید: علیرضا غلامی کیان طرح درس حسابداری بهای تمام شده
مفاهیم حسابداری بهای تمام شده
بهای تمام شده در موسسات بازرگانی
بهای تمام شده در موسسات تولیدی – ادواری
بهای تمام شده مواد اولیه
طرح درس بهای تمام شده دستمزد
بهای تمام شده سربار
هزینه یابی سفارشات
هزینه یابی مرحله ای
هزینه یابی استاندارد اهداف درس آشنایی با ماهیت هزینه‌ها و بسط و توسعه داخلی اطلاعات بهای تمام شده و نحوه استفاده از آن در امر تجزیه و تحلیل، برنامه‌ریزی و کنترل عملیات در موسسه صنعتی جایگاه درس درس حسابداری صنعتی 1 از دروس تخصص رشته حسابداری می‌باشد و پیش نیاز درس حسابداری صنعتی 2 محسوب می‌شود. فصل اولکلیات و مفاهیم حسابداری بهای تمام شده هدف کلی :
آشنایی با مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و کاربردهای آن در مدیریت

حسابداری بهای تمام شده حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سروکار دارد. حسابداری مالی حسابداری مالی بخشی از حسابداری است که وظیفه آن فراهم کردن اطلاعات مالی برای اشخاص و گروههای خارج از سازمان می‌باشد.
حسابداری بهای تمام شده حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سروکار دارد. حسابداری مدیریت بخشی از حسابداری است که با فراهم آوردن اطلاعات مالی مفید برای مدیران سازمانها آنها را در جهت اتخاذ تصمیمات صحیح در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل فعالیتهای واحد تجاری کمک می کند.
رابطه بین سیستم های حسابداری بهای تمام شده با کاربردهای اطلاعات بهای تمام شده ارزیابی عملکرد تصمیم گیری الزامات قانونی سیستم حسابداری
بهای تمام شده مقایسه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده استفاده از اطلاعات بهای تمام شده توسط مدیران تصمیم گیری
برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
بودجه بندی

حسابداری صنعتی چیست؟ بخش دیگری از حسابداری، حسابداری بهای تمام شده نامیده می‌شود. حسابداری صنعتی فرایند هزینه‌یابی محصول است و اطلاعاتی را فراهم می‌کند که در برنامه‌ریزی عملیات آتی واحد تولیدی و کنترل هزینه‌ها مفید می‌باشد.
محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته در موسسات بازرگانی محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته در موسسات تولیدی مقایسه موجودی کالا در موسسات تولیدی و بازرگانی هزینه های تولید هزینه های مستقیم :
آن دسته از هزینه‌های تولید که می‌توان آنرا به یک محصول خاص ردیابی نمود مانند هزینه مواد مستقیم و هزینه دستمزد مستقیم هزینه های تولید هزینه های غیرمستقیم :
آن دسته از هزینه‌های تولید که نمی‌توان آنها را به یک محصول خاص ردیابی نمود مانند هزینه مواد غیرمستقیم ، دستمزد غیرمستقیم و سایر هزینه‌های سربار کارخانه. هزینه مواد مستقیم آن بخش از مواد خام که قابلیت ردیابی به یک محصول خاص را دارا باشد و از نظر مبلغ نیز با اهمیت باشد.
چوب در ساخت یک میز
شیر در تولید بستنی
کاغذ در تولید کتاب هزینه مواد غیرم

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

پاورپوینت حسابداری اجاره ها

تعداد اسلاید : 18 اسلاید

"لا حول ولا قوه الا باا... العلی العظیم "


نام استاد: جناب آقای دکتر محمد رضا ستایش
ارائه دهندگان :آرش نژادي
دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری
نام درس :بررسی موارد خاص در حسابداری
حسابداری اجاره ها حسابداری اجاره ها حسابداری اجاره ها اجاره‌ ابزاري‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ از طريق‌ آن‌ حق‌خريد يا استفاده‌ از داراييها را به‌دست‌ مي‌آورد. در قراردادهاي‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرايط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌كننده‌، مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ مورد اجاره‌ را در پايان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وي‌ انتقال‌ دهد

اجاره : موافقتنامه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، اجاره‌دهنده‌ در قبال‌ دريافت‌ مبلغ‌ يا مبالغ‌ مشخصي‌ حق‌ استفاده‌ از دارايي‌ را براي‌ مدت‌ مورد توافق‌ به‌ اجاره‌كننده‌ واگذار مي‌كند.

اجاره‌ سرمايه‌اي : عبارت‌ است‌ از اجاره‌اي‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقريباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزاياي‌ ناشي از مالكيت‌ دارايي‌ به‌ اجاره‌كننده‌ منتقل‌ مي‌شود. مالكيت‌ دارايي‌ ممكن‌ است‌ نهايتاً انتقال‌ يابد يا انتقال‌ نيابد.

اجاره‌ عملياتي : به‌ اجاره‌اي‌ غير از اجاره‌ سرمايه‌اي‌ اطلاق‌ مي‌شود. . اجاره‌اي‌ به عنوان‌ اجاره‌ سرمايه‌اي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ تقريباً تمامي‌ مخاطرات‌ و مزاياي‌ ناشي از مالكيت‌ دارايي‌ منتقل‌ شود. اجاره‌اي‌ كه‌ تقريباً تمام‌ مخاطرات‌ و مزاياي‌ ناشي از مالكيت‌ دارايي‌ را منتقل‌ نكند به عنوان‌ اجاره‌ عملياتي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. انواع قرارداد اجاره بلند مدت :
1 – اجاره سرمایه ای
الف : اجاره اهرمی
ب 1:اجاره دهنده تولید کننده یا فروشنده باشد ( اجاره از نوع تامین مالی مستقیم )
ب 2 : اجاره دهنده فقط تامین کننده مالی باشد (اجاره از نوع فروش )
2 - اجاره عملیاتی
اجاره از نوع تامین مالی مستقیم : حسابداری از نوع تامین مالی مستقیم تا حدودی همانند حسابداری از نوع فروش است . اما تفاوت این دو نوع اجاره در آن است که در اجاره از نوع فروش دو نوع سود شامل سود ناشی از معامله و ( سود ناخالص ) و درآمد مالی وجود دارد .در حالیکه در اجاره از نوع تامین مالی مستقیم تنها درآمد مالی بدست می آید . در اجاره از نوع فروش تولید کننده به دنبال گزینه ای برای تامین مالی فروش کالای خود است در حالیکه اجاره از نوع تامین مالی در نتیجه نیاز مالی جهت خرید است . زیرا اجاره کننده قادر به تامین مالی از طریق سایر منابع نیست و به همین دلیل وی برای تامین مالی به شرکت لیزینگ یا سایر موسسات مالی که در این زمینه فعالیت دارند مراجعه می نماید . شرکت لیزینگ یا سایر موسسات مالی دارائی مورد نیاز اجاره کننده را مستقیما خریداری کرده سپس آن را به وی اجاره می دهد . در این نوع اجاره سود ناشی از مبادله عاید فروشنده می شود و فقط
درآمد مالی عاید شرکت لیزینگ می شود . اجاره اهرمی : اجاره اهرمی شکل نسبتا پیچیده ای از قرارداد اجاره سرمایهای است که در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است . اجاره دهندگان برای تامین منابع مالی لازم جهت تحصیل دارائی ها ( تجهیزات سرمایه ای ) از قرارداد اجاره اهرمی بیشتر استفاده می کنند .

پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلند مدت

پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلند مدت

پاورپوینت حسابداري پيمانهاي بلند مدت

تعداد اسلاید : 44 اسلاید

1/44 استاندارد حسابداري شماره 9حسابداري پيمانهاي بلند مدت 2/44 هدف استاندارد هدف اين استاندارد تجويز نحوه حسابداري درآمدها و هزينه هاي مرتبط با پيمانهاي بلند مدت در صورتهاي مالي پيمانکار است.
اين استاندارد معيارهاي شناخت مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي را جهت تعيين زمان شناخت درآمد و هزينه هاي پيمان به عنوان اقلام صورت سود و زيان بکار مي گيرد. اين استاندارد همچنين، رهنمودهايي را براي اعمال اين معيارها ارائه مي کند. 3/44 دامنه کاربرد اين استاندارد بايد براي حسابداري پيمانهاي بلند مدت در صورتهاي مالي پيمانکار به کار گرفته شود. 4/44 پيمان بلند مدت پيماني است که:
براي طراحي، توليد يا ساخت يک دارايي منفرد قابل ملاحظه يا ارائه خدمات (يا ترکيبي از داراييها يا خدمات که تواما يک پروژه را تشکيل دهد) منعقد مي شود، و
مدت زمان لازم براي تکميل پيمان عمدتا” چنان است که فعاليت پيمان در دوره هاي مالي متفاوت قرار مي گيرد.
5/44 پيماني که طبق اين استاندارد، بلند مدت تلقي مي گردد، معمولا در طول مدتي بيش از يکسال انجام خواهد شد. با اين حال، مدت بيش از يکسال، مشخصه اصلي يک پيمان بلند مدت نيست. بنابراين:
برخي پيمانهاي با مدت کمتر از يکسال، هرگاه از نظر فعاليت دوره، داراي چنان اهميت نسبي باشد که عدم انعکاس درآمد و هزينه عملياتي و سود مربوط به آن منجر به مخدوش شدن درآمد و هزينه عملياتي و نتايج دوره و عدم ارائه تصويري مطلوب توسط صورتهاي مالي گردد، بايد به عنوان پيمان بلند مدت محسوب شود، مشروط بر اينکه رويه متخذه در واحد تجاري از سالي به سال ديگر به طور يکنواخت اعمال گردد. نکته 6/44 پيمان مقطوع پيمان بلند مدتي است که به موجب آن پيمانکار با يک مبلغ مقطوع براي کل پيمان يا يک نرخ ثابت براي هر واحد موضوع پيمان که در برخي از موارد ممکن است بر اساس مواردي خاص مشمول تعديل قرار گيرد، توافق ميکند. 7/44 پيمان اماني (پيمان با حق الزحمه مبتني بر مخارج) پيمان بلند مدتي است که به موجب آن مخارج قابل قبول يا مشخص شده در متن پيمان به پيمانکار تاديه و درصد معيني از مخارج مزبور يا حق الزحمه ثابتي به پيمانکار پرداخت شود. 8/44 پيش دريافت پيمان بخشي از مبالغ دريافتي توسط پيمانکار است که کار مربوط به آن تا تاريخ ترازنامه انجام نشده است. 9/44 مبالغ دريافتي بابت پيشرفت کار عبارت است از: علي الحسابها
مبالغي است که به طور موقت در قبال حسابهاي صادره در دست بررسي دريافت مي شود.
ساير دريافتها
عبارتست از اقلامي که ماهيت علي الحساب نداشته، ليکن در قبال پيشرفت کار دريافت مي شود و نيز در برگيرنده آن بخش از مبالغ پيمان است که کار مربوط به آن تا تاريخ ترازنامه انجام شده است. 10/44 مبالغ دريافتني بابت پيشرفت کار عبارتست از مبالغ قابل دريافت که بابت صورت حساب هاي صادره در حسابها منظور شده است. 11/44 زيان هاي قابل پيش بيني زيان هايي است که انتظار مي رود درطول مدت پيمان ايجاد شود (با احتساب مبالغ برآوردي هزينه کارهاي اصلاحي و تضميني و هر گونه هزينه هاي مشابهي که تحت شرايط پيمان قابل بازيافت نيست).
مبلغ زيان مذکور بدون توجه به موارد زير براورد مي شود:
شروع يا عدم شروع کار پيمان.
حصه اي از کار که تا تاريخ ترازنامه انجام شده است.
ميزان سودي ک

پاورپوینت حسابداري پيشامدهاي احتمالي

پاورپوینت حسابداري پيشامدهاي احتمالي

پاورپوینت حسابداري پيشامدهاي احتمالي

تعداد اسلاید : 13 اسلاید

1/13 استاندارد حسابداري شماره 4حسابداري پيشامدهاي احتمالي 2/13 دامنه کاربرد الزامات اين استاندارد براي حسابداري و افشاي پيشامدهاي احتمالي به کار گرفته مي شود.
موضوعات زير که ممکن است منجر به پيشامدهاي احتمالي شود، در دامنه کاربرد اين استاندارد قرار نمي گيرد:
الف . تعهدات شرکتهاي بيمه بابت بيمه نامه هاي عمر صادر شده،
ب . تعهدات صندوق هاي بازنشستگي بابت مزاياي بازنشستگي، و
ج . تعهدات ناشي از قراردادهاي اجاره.
ابهام مرتبط با برآوردهاي حسابداري که مشخصه بارز محيط عملياتي واحد تجاري است، در دامنه کاربرد اين استاندارد واقع نمي شود. 3/13 پيشامد احتمالي به وضعيتي اطلاق مي شود که در تاريخ ترازنامه وجود داشته است و نتيجه آن، تنها در صورت وقوع يا عدم وقوع يک يا چند رويداد نامشخص آتي تعيين خواهد شد. 4/13 شناخت يا افشاي پيشامدهاي احتمالي ابهام مرتبط با رويدادهاي آتي مي تواند به صورت طيفي از نتايج احتمالي بيان شود. طيف مزبور مي تواند به صورت کلي و به ترتيب افزايش ميزان احتمال، بر حسب واژه هاي “بعيد” ، “ممکن” و “محتمل” توصيف شود.
نحوه عمل در مورد پيشامدهاي احتمالي موجود در تاريخ ترازنامه با توجه به نتايج مورد انتظار از آن تعيين مي شود. شناخت يا افشاي اثرات مالي پيشامدهاي احتمالي، تحت تاثير ابهام مرتبط با رويدادهاي آتي و مستلزم توجه بيشتر به خصوصيت احتياط است.
5/13 شناخت يا افشاي پيشامدهاي احتمالي 6/13 شناخت يا افشاي پيشامدهاي احتمالي 7/13 تعهداتي که انتظار نمي رود منجر به انتقال منافع اقتصادي شود بايد در يادداشتهاي توضيحي افشا شود.
مثال:
ضمانتنامه ها و تعهدات ناشي از فروش دين شناخت يا افشاي پيشامدهاي احتمالي 8/13 اندازه گيري پيشامدهاي احتمالي پيشامدهاي احتمالي در تاريخ ترازنامه در هنگام تنظيم صورتهاي مالي مد نظر قرار مي گيرد.
نتايج و آثار مالي آنها توسط مديريت برآورد مي شود.
برآورد انجام شده توسط مديريت مبتني بر بررسي اطلاعات موجود در تاريخ تصويب صورتهاي مالي و نيز رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه مي باشد. 9/13 اندازه گيري پيشامدهاي احتمالي چنانچه ماهيت پيشامد احتمالي مربوط به يک معامله و نيز ابهاماتي که برآن اثر گذارد بين تعداد زيادي از معاملات مشابه مشترک باشد، نيازي به برآورد ميزان آثار مالي پيشامد احتمالي به طور جداگانه نخواهد بود، بلکه مي توان برآورد را بر اساس مجموعه معاملات مشابه انجام داد.
مثال:
بدهي احتمالي مربوط به تضمين محصولات فروش رفته. 10/13 اندازه گيري پيشامدهاي احتمالي در مواردي که يک پيشامد احتمالي با يک ادعاي متقابل مرتبط، ادعا توسط شخص ثالث يا عليه شخص ثالث توام شود،در برآورد آثار مالي ناشي از اين پيشامد احتمالي بايد نتايج احتمالي ادعا و ادعاي متقابل مزبور نيز در نظر گرفته شود.
با اين حال، در موارد مقتضي، احتمال موفقيت ادعا و مبالغ احتمال مربوط به ادعا و ادعاي متقابل به طور جداگانه برآورد و افشا مي شود. 11/13 افشا در مورد هر پيشامد احتمالي که در صورتهاي مالي افشا مي شود، بايد اطلاعاتي به شرح زير در يادداشتهاي توضيحي ارائه گردد:
الف . ماهيت پيشامد احتمالي،
ب . ابهاماتي که انتظار مي رود بر وضعيت نهايي پيشامد احتمالي اثر گذارد، و
ج . برآورد محتاطانه اي از آثا

پاورپوینت حسابداري ميانه 2

پاورپوینت حسابداري ميانه 2

پاورپوینت حسابداري ميانه 2

تعداد اسلاید : 49 اسلاید


عنوان تحقیق:

حسابداري ميانه 2

درس:
مديريت مالي 2
بهار 85
به نام خدا

فصل اول
مقدمه:پيدايش شركتهاي سهامي
تا پايان قرن هيجدهم ميلاديواحدهاي انتفاعي يا به صورت موسسات انفرادي و يا به صورت شركتهاي غير سهامي يعني با مالكيت چند نفر شريك تاسيس مي گرديد .به علت اوضاع سياسي در اروپا در قرن هفدم و هيجدهم و پيشرفت علم مخصوصاً علوم تجربي و استفاده كاربري از آنها در معيشت افراد بشر مثلاٌ در كشاورزي استفاده از ماشين تخم پاشي كه توسط جتروتال بين سالهاي 1647 تا 1741 اختراع شده بود و يا استفاده از ماكوي پرنده در صنايع پوشاك كه توسط جيمز وات براي ساختن كندانسور . تبديل حركت متناوب پيستون ماشين بخار به حركت دوراني صورت گرفته همگي باعث پيدايش انقلاب صنعتي در جهان كه در اواخر قرن هيجدهم شروع شده و هم چنان تداوم يافته گرديده است .
همزمان با پيشرفت علوم تجربي كشورهاي اروپائي معروف شروع به گسترش قلمرو تجارتي خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهاي كشورهاي ديگر مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند در نتيجه عوامل فوق سرمايه داران براي استفاده بيشتر به فكر استفاده از پولهاي اندك مردم افتاده واقدام به تاسيس شركتهاي سهامي به صورت محدود در اروپا تشكيل شدند ( به نقل از صفحه 8 كتاب تاريخ اروپا تاليف ليتل فيلد (ترجمه فريده قرجه داغي)
چاپ سوم 1373 ناشر وزارت فرهنگ و وزارت عالي ) به طوري كه گفته اند امروزه هدف اصلي تاسيس شركتهاي سهامي به كار انداختن سرمايه هاي نقدي در وقياس وسيع تر به منظور كسب سود بيشتر وحفظ سرمايه افراد مي باشد زيرا در شركتهاي غير سهامي و مالكيت فردي (انفرادي )ميزان سرمايه به كار انداخته شده كم و از طرفي ريسك از بين رفتن سرمايه مالكين آن بيشتر مي باشد. در صورتي كه در شركتهاي سهامي ميزان سرمايه و تعداد مالكين شركت مي تواند خيلي بيشتر از شركتهاي غير سهامي باشد و خطر از بين رفتن سرمايه نيز اولاً كاهش يافته و ثانياً باعث از بين رفتن تمام سرمايه اشخاص نمي گردد .بديهي است كه تاسيس شركتهاي سهامي به دليل مزاياي متعددي كه نسبت به ساير انواع شركتهاي ديگر دارد ،سال به سال افزايش يافته واز طرف ديگر شركتهاي سهامي عام كه در تمام دنيا مهمترين شركتها را تشكيل مي دهند ،تبلور تكامل شركتهاس سهامي مي باشند .براي شناخت بيشتر مطلب فوق به ذكر مثالي مي پردازيم .اگر تمام دارائي نقدي فردي به عنوان سرمايه براي ايجاد يك تجارتخانه اختصاص داده شود در صورت از بين رفتن تجارتخانه بر اثر سوانح طبيعي يا غير طبيعي تمام سرمايه فرد مزبور مفهوم شده و فرد مزبور به تنهائي مفلس خواهد شد . اگر تجارتخانه با سرمايه دو نفريا چند نفر شريك تاسيس شده باشد مسلماً براثر انهدام تجارتخانه ،به شركاء زيان بزرگي وارد مي شود كه احتمالاً نمي توانند جبران يا تحمل كنند .اما اگر تجارتخانه مزبور به صورت سهامي و متشكل از تعداد زيادي سهامداركه هر كدام بخش اندكي از سرمايه شركت را تشكيل دهد در صورت ورشكستگي زيان وارده به سهامداران هرگز نمي تواند به هر يك از سهامداران ضربه سنگيني وارد سازد و تنها بخش كوچكي از سرمايه آنها را از بين خواهد برد و زيان وارده در حقيقت بين تعداد زيادي از افراد جامعه سرشكن ميگردد و هر قدر تعداد سهامداران در شركت زيادتر باشد و سرم

پاورپوینت حسابداري موجودي مواد و کالا

پاورپوینت حسابداري موجودي مواد و کالا

پاورپوینت حسابداري موجودي مواد و کالا

تعداد اسلاید : 24 اسلاید

1/24
استاندارد حسابداري شماره 8حسابداري موجودي مواد و کالا 2/24
اين استاندارد نحوه ارزشيابي وانعکاس موجودي مواد و کالا در صورتهاي مالي را تشريح مي کند وموارد زير را در بر نمي گيرد:
کار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلند مدت
ابزارهاي مالي پيچيده
موجودي گله هاي دام، محصولات کشاورزي، جنگلي ومعدني در مواردي که اين اقلام در صنايع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود. دامنه کاربرد 3/24
موجودي مواد وکالا به داراييهايي اطلاق مي شود که: براي فروش در روال عادي عمليات واحد تجاري نگهداري مي شود،
به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرآيند توليد قرار دارد،
به منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات، خريداري شده و نگهداري مي شود،
ماهيت مصرفي دارد و بطور غير مستقيم در جهت فعاليت واحد تجاري مصرف مي شود. 4/24
طبقات مختلف موجوديها شامل موارد زير مي باشد: مواد اوليه،
کار در جريان پيشرفت (شامل کالاي در جريان ساخت وکارهاي خدماتي در جريان تکميل)،
کالاي ساخته شده و کالاي خريداري شده براي فروش، مواد و کالاي در راه (با توجه به مقطع زماني انتقال مالکيت)،
ساير اقلام مصرفي (از قبيل قطعات و لوازم يدکي ماشين آلات، ملزومات و مواد غير مستقيم)، و
اقلامي که به طور معمول و با توجه به شرايط ايجاد شده به منظور فروش نگهداري مي شود (از قبيل ضايعات توليد، داراييهاي ثابت برکنار شده و اقلام اسقاطي). 5/24
اندازه گيري موجودي مواد و کالا موجودي مواد وکالا بايد بر مبناي “اقل بهاي تمام شده وخالص ارزش فروش” تک تک اقلام يا گروههاي مشابه اندازه گيري شود.

خالص ارزش فروش: عبارت است از بهاي فروش (بعد از کسر تخفيفات مربوط به تسويه حساب) پس از کسر:
مخارج برآوردي تکميل، و
مخارج برآوردي بازاريابي، فروش و توزيع.
ارزش قابل انعکاس موجودي در صورتهاي مالي

اقل
بهاي تمام شده خالص ارزش فروش 6/24
نکاتي در مورد خالص ارزش فروش موارد به کار گيري خالص ارزش فروش:
افزايش هزينه ها يا کاهش قيمت فروش،
خراب شدن موجودي،
ناباب شدن محصولات،
تصميم شرکت مبني بر ساخت محصولات به زيان (به
عنوان بخشي از استراتژي شرکت)، و
وقوع اشتباهاتي در توليد يا خريد. 7/24
نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

مقايسه خالص ارزش فروش موجوديها با جمع
کل بهاي تمام شده آنها باعث:
تهاتر زيانها و سودها مي شود
لذا اقلام بايد جداگانه با هم مقايسه شوند
چنانچه اين کار عملي نباشد:
بايد گروههاي کالا و يا کالاهاي مشابه را
جمعا” در نظر گرفت.
8/24
اقلامي از موجوديهايي که به صورت گروهي ارزيابي مي شوند بايد ويژگيهاي زير را دارا باشند:
مربوط به خط توليد يکساني باشند،
اهداف يا کاربرد مشابهي داشته باشند،
در ناحيه جغرافيايي واحدي توليد و فروخته شوند، و
نتوان آنها را عملا جدا از ساير اقلام خط توليد ارزيابي کرد. 9/24
نکته چنانچه نتوان به طور معقول انتظار داشت که براي بازيافت دارايي، درآمدهاي آتي کافي وجود نداشته باشد، مبالغ غير قابل بازيافت به عنوان هزينه کاهش ارزش موجودي موا

پاورپوینت حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

پاورپوینت حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

پاورپوینت حسابداري مخارج تحقيق و توسعه

تعداد اسلاید : 14 اسلاید

1/14 استاندارد حسابداري شماره 7حسابداري مخارج تحقيق و توسعه 2/14 دامنه کاربرد اين استاندارد در رابطه با حسابداري مخارج تحقيق و توسعه کاربرد دارد.
فعاليتهاي زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نمي گيرد:
الف . فعاليتهاي تحقيق وتوسعه اي که به موجب قرارداد براي ديگران انجام مي شود.
ب . عمليات اکتشاف نفت، گاز و ذخاير معدني.
3/14 فعاليتهاي تحقيق و توسعه فعاليتهايي است که در يکي (يا بيش از يکي) از زمينه هاي گسترده زير واقع شود:
الف . تحقيق محض (يا پايه اي)،
ب . تحقيق کاربردي، يا
ج. توسعه. 4/14 تحقيق محض يا پايه اي کار تجربي يا نظري است که عمدتا” به منظور کسب دانش علمي يا فني جديد انجام مي شود و اساسا” معطوف به هدف کاربردي مشخصي نيست. 5/14 تحقيق کاربردي پژوهشي بديع يا منتقدانه است که به منظورکسب دانش علمي يا فني جديد انجام مي شود و معطوف به هدف کاربردي مشخصي است. 6/14 توسعه عبارتست از بکارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي يا ساير دانش ها در برنامه يا طرحي براي:
توليد مواد، ابزار ومحصولات يا ارائه خدمات جديد يا اساسا” بهسازي شده،
استقرار فرايندها يا سيستمهاي جديد پيش از آغاز توليد يا کاربرد تجاري، يا
بهسازي اساسي مواردي که قبلا” توليد يا ارائه گرديده و يا استقرار يافته است. 7/14 انواع مخارج تحقيق و توسعه اصطلاح تحقيق و توسعه در حال حاضر طيف وسيعي از
فعاليتها، از جمله فعاليتهاي بخش خدمات را در بر مي گيرد. واژه توسعه در بر گيرنده فعاليتهاي زير نمي باشد:
فعاليتهاي مرتبط با گسترش واحدهاي توليدي موجود
ايجاد واحدهاي توليدي جديد فاقد نوآوري ملاک تشخيص فعاليتهاي تحقيق وتوسعه ازساير فعاليتها:
وجود يا نبود عامل مهم نوآوري در اين فعاليتهاست. 8/14 نمونه هايي از فعاليتهاي تحقيق کارهاي تجربي، نظري و ساير کارهايي که معطوف به دستيابي به دانش جديد يا پيشبرد دانش موجود باشد،
کنکاش در جهت کشف موارد کاربرد دانش مذکور،
فرموله کردن و طراحي کاربردهاي احتمالي کارهاي مذکور،
جستجو جهت محصول، خدمت يا فرايند جايگزين، و
ايجاد سيستم نرم افزار رايانه اي براي استفاده در يک فعاليت خاص تحقيق.
9/14 نمونه هايي از فعاليتهاي توسعه ارزيابي محصول، خدمت يا فرايند جايگزين،
طراحي، ساخت و آزمايش نمونه ها و مدل ها قبل از مرحله توليد،
طراحي ابزار، قالبها، محصولات، خدمات، فرايندها يا سيستم هايي با هدف بکارگيري فناوري جديد با بهسازي موارد موجود،
طراحي، ساخت و راه اندازي تجهيزات وماشين آلات آزمايشي در حدي که ازنظر اقتصادي، توليد تجاري تلقي نشود، و
ايجاد سيستم نرم افزار رايانه اي براي استفاده در يک فعاليت خاص توسعه.
10/14 نمونه فعاليتهايي که ممکن است با فعاليت تحقيق و توسعه ارتباط نزديک داشته باشد، ليکن فعاليت تحقيق و توسعه محسوب نمي شود عبارت است از: آزمايش و بررسي تجهيزات در مراحل اوليه توليد تجاري و کنترل کيفي و کمي محصولات در مراحل توليد تجاري،
تغييرات ادواري ومعمول در محصولات و خدمات و.. حتي اگر نوعي بهسازي باشند،
تطبيق امکانات موجود توليد با الزامات خاص يا نياز مشتري به عنوان بخشي از فعاليت مستمر تجاري،
هزينه هاي مربوط به رفع عيوب ماشين آلات در دورا